Uchwały Kadencji 2002-2006

132

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki w miejscowości Sękowo na obszarze działek o nr ewid.: 341/18, 323/2, 323/1, 343/1 na cele aktywizacji gospodarczej

 

Tekst uchwały