Uchwały Kadencji 2002-2006

55

w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych