Protokoły 2020

Protokół z sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lutego 2020 r.

Lista obecności

Imienny wykaz głosowań