Protokoły Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Protokoły 2021

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 19 stycznia 2021 r.

Protokół Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Duszniki z dnia 12 lutego 2021 r.

Protokół Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego w dniu 22 lutego 2021 r.

Protokół Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego w dniu 23 marca 2021 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 27 kwietnia 2021 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 18 maja 2021 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 28 maja 2021 r.

Protokół Posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Duszniki nr 9/2021 z 28 maja 2021 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 29 czerwca 2021 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 26 lipca 2021 r.

Protokoły 2020

Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu oraz Komisji Ośchrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 16 stycznia 2020 r. - TEKST

Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu oraz Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 20 lutego 2020 r. - TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki  z dnia 1 czerwca 2020 r. - TEKST

Protokół nr 6/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. - TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z  dnia 22 czerwca 2020 r. -TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z  dnia 22 lipca 2020 r. -TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 1 września 2020 r. - TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2020 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2020 r. - TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2020 r. - TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 14 grudnia 2020 r. - TEKST

Protokół nr 7/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. - TEKST

Protokoły 2019

PLAN PRACY KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA i PORZĄDKU PUBLICZNEGO w 2019 roku- TEKST

1. Protokół Nr 1/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. TEKST

2. Protokół Nr 2/2019 z dnia 21 marca 2019 r. - TEKST

3. Protokół Nr 3/2019 z 19 kwietnia 2019 r.-TEKST

4. Protokół Nr 4/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. - TEKST

5. Protokół Nr 5/2019 z dnia 29 lipca 2019 r.- TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Rolnictwa i Budżetu z dnia 22 lutego 2019 r. TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 12 marca 2019 r. TEKST

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 07 maja 2019 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Rolnictwa i Budżetu z dnia 24 maja 2019 r. TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 11 grudnia 2019 r. TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Rewizyjną i Komisją Rolnictwa i Budżetu z dnia 23 września 2019 r. TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Rolnictwa i Budżetu z dnia 18 października 2019 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Rolnictwa i Budżetu z dnia 22 listopada 2019 r. - TEKST

Protokoły 2018

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 10 grudnia 2018 r. TEKST

1. Protokół nr I/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. - TEKST