Protokoły Komisji Rewizyjnej

Protokoły 2021

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 19 stycznia 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lutego 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 23 marca 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki nr 20/2021 z dnia 24 marca 2021 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 27 kwietnia 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki nr 21/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia 22/2021 z dnia 20 maja 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji stałych z dnia 18 maja 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji stałych  z dnia 28 maja 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia 23/2021 z dnia 31 maja 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji stałych z dnia 29 czerwca 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji stałych z dnia 26 lipca 2021 r.

 Protokół Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia 24/2021 z dnia 15 września 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji stałych z dnia 27 września 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia 25/2021 z dnia 27 września 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji z dnia 29 listopada 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji z dnia 20 grudnia 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji z dnia 28 grudnia 2021 r.

 

 

Protokoły 2020

Protokół Nr 12/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. - TEKST

Protokół Nr 13/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. - TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki  z dnia 1 czerwca 2020 r. - TEKST

Protokół Nr 14/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. - TEKST, zał. nr 2, zał. nr 3, zał. nr 4

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z  dnia 22 czerwca 2020 r. -TEKST

Protokół Nr 15/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. - TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z  dnia 22 lipca 2020 r. -TEKST

Protokół Nr 16/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. -TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 1 września 2020 r. - TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2020 r.

Protokół Nr 17/2020 z dnia 22 października 2020 r. -TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2020 r. - TEKST

Protokół Nr 18/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. -TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2020 r. - TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 14 grudnia 2020 r. - TEKST

Protokół Nr 19/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. -TEKST

Protokoły 2019

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ w 2019 roku- TEKST

1. Protokół Nr 1/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. - TEKST

2. Protokół Nr 2/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. - TEKST,  załącznik

3. Protokół Nr 3/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. - TEKST

4. Protokół Nr 4/2019 z dnia 7 maja 2019 r.-TEKST, OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ O UDZIELENIU ABSOLUTORIUM, SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

5. Protokół Nr 5/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. - TEKST

6. Protokół Nr 6/2019 z dnia 24 lipca 2019 r.- TEKST

7. Protokól Nr 9/2019 z dnia 14 października 2019 r. - TEKST

8. Protokól Nr 10/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. - TEKST

9. Protokół Nr 11/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 12 marca 2019 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia z 22 marca 2019 r. - TEKST

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 07 maja 2019 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia oraz z Komisja Skarg, Wniosków i Petycji z 27 maja 2019 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Rolnictwa i Budżetu oraz z Komisją Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 23 września 2019 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 11 grudnia 2019 r. TEKST

Protokoły 2018

 Protokół  wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 10 grudnia 2018 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wpólnego z Komisją Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia z 17 grudnia 2018 r. - TEKST