Protokoły Komisji Rolnictwa i Budżetu

Protokoły 2018

 

 Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z 27 marca 2018 r. -TEKST

 Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 24 kwietnia 2018 r.- TEKST

 Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 10 września 2018 r. -TEKST

 Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 21 września 2018 r. TEKST

 1. Protokół nr 27/2018 z 18 stycznia 2018 r. - TEKST

2. Protokół nr 28/2018 z 23 lutego 2018 r. - TEKST

3. Protokół nr 29/2018 z 19 kwietnia 2018 r. - TEKST

4. Protokół nr 30/2018 z 24 maja 2018 r. - TEKST

5. Protokół nr 31/2018 z 22 czerwca 2018 r.- TEKST

6. Protokół nr 32/2018 z 19 lipca 2018 r.-TEKST

7. Protokół nr 33/2018 z 10 października 2018 r. - TEKST