Protokoły Komisji Rewizyjnej

Protokoły 2018

1. Protokół nr 41/2018 z 18 stycznia 2018 r. - TEKST

2. Protokół nr 42/2018 z 26 lutego 2018 r. - TEKST

3. Protokół nr 43/2018 z 26marca 2018 r. - TEKST

4. Protokół nr 44/2018 z 20 kwietnia 2018 r.- TEKST

5. Protokół nr 45/2018 z 10 maja 2018 r. -TEKST, załącznik

6. Protokół nr 46/2018 z 20 czerwca 2018 r.- TEKST

7. Protokół nr 47/2018 z 18 lipca  2018 r.- TEKST

8. Protokół nr 49/2018 z dnia 08 października 2018 r. - TEKST

 

 

 Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 24 kwietnia 2018 r.- TEKST

 Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 10 września 2018 r. TEKST

 Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 21 września 2018 r. - TEKST