Oświadczenie majątkowe za 2013 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATOWEGO
MARII ZAGLANICZNEJ
za 2013 rok
- POBIERZ