Zarządzenia 2021

1. Zarządzenie Nr 1/2021 (z dnia 8.01.2021 r., umieszczone w BIP 8.01.2021 r.)
    w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego;

2. Zarządzenie Nr 2/2021 (z dnia 8.01.2021 r., umieszczone w BIP 11.01.2021 r.)
    w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły;

3. Zarządzenie Nr 3/2021 (z dnia 8.01.2021 r., umieszczone w BIP 11.01.2021 r.)
    w sprawie przekazania majatku i dokumentacji Szkoły Podstawowej w Dusznikach;

4. Zarządzenie Nr 4/2021( z dnia 20.01.2021 r., umieszczone na BIP 21.01.2021r.)
    w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu
    uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do szkół podstawowych prowadzonych przez
    Gminę Duszniki
;

5. Zarządzenie Nr 5/2021 (z dnia 20.01.2021 r., umieszczone na BIP 21.01.01.2021r.)
    w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu
    uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych
    przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Duszniki
,

6. Zarządzenie nr 6/2021 (z dnia 22 stycznia 2021 r., umieszczone na BIP 26.01.2021 r.)
    w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego
    Spisu Powszechnego 2021 i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego
;

7. Zarządzenie nr 7/2021 ( z dnia 22.01.2021 r., umieszczone na BIP 17.02.2021 r.)
    w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.;

8. Zarządzenie nr 8/2021( z dnia 28 stycznia 2021 r. umieszczone na BIP 4.02.2021 r.)
    w sprawie powołania pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
    w Urzędzie Gminy Duszniki
;

9. Zarządzenie nr 9/2021 (z dnia 28.01.2021 r., umieszczone na BIP 4.02.2021 r.)
    w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie
    przyznania Kierownikowi i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego prawa do
    reprezentacyjnego ubioru służbowego
;

10. Zarządzenie nr 10/2021 (z dnia 28.01.2021 r., umieszczone na BIP 5.02.2021 r.)
    w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Szkoły
    Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach
;

11. Zarządzenie nr 11/2021 (z dnia 05.02.2021 r., umieszczone na BIP 12.02.2021 r.)
     w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu do nieruchomości położonej na terenie
     miejscowości Duszniki (dz.ew.nr 570/3)
;

12. Zarządzenie nr 12/2021 ( z dnia 12.02.2021 r., umieszczone na BIP 17.02.2021 r.)
     zmieniajace zarzadzenie nr 29/19 Wójta Gminy Duszniki z dnia 1 marca 2019 roku
    w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholwych;

13. Zarządzenie nr 13/2021  (z dnia 19.02.2021 r., umieszczone na BIP 22.02.2021 r.)
     w sprawie: powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwlanej zgromadzonej
     archiwum zakładowym Urzędu Gminy Duszniki;

14. Zarządzenie nr 14/2021( z dnia 22.02.2021 r., umieszczone na BIP 22.02.2021 r.)
     w sprawie  powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Komunalnego Zakładu
     Budżetowego w Dusznikach