Wybory uzupełniające do Rady Gminy Duszniki - 2013 r.

Obwieszczenia, komunikaty, dokumenty


O B W I E S Z C Z E N I E ZARZĄDZENIE NR 82/2013 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
   K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Dusznikach
   KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Pilez dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Duszniki z dnia 28 lutego 2013 roku o okręgu wyborczym, jego numerze i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Duszniki zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2013 r.
   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w DUSZNIKACH z 
 dnia 15 marca 2013r.
   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Duszniki z dnia 21 marca 2013 roku

o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Duszniki zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2013 r.

 

 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w DUSZNIKACH z dnia 8 kwietnia 2013 r.

 

 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w DUSZNIKACH z dnia 8 kwietnia 2013r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Duszniki, zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2013r.