Jesteś tutaj:   

Wybory samorządowe

21.11 Wyniki głosowania w wyborach Wójta Gminy Duszniki >>>>

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WÓJTA GMINY DUSZNIKI  
  1. UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW GMINY DUSZNIKI W GŁOSOWANIU
 
 L.P.  OBWODY  LICZBA OSÓB UPRAWNIONYCH  LICZBA OSÓB GŁOSUJĄCYCH   LICZBA GŁOSÓWWAŻNYCH  % 
1. OKW NR 1  W DUSZNIKACH 2250 1184 1131 52,6
2. OKW NR 2 W GRZEBIENISKU 1676 612 601 36,5
3. OKW NR 3  W PODRZEWIU 1637 906 863 55,3
4. OKW NR 4 W SĘDZINKU 747 240 235 32,1

R A Z E M

6310

2942 2830 -----
   2. KANDYDAT NA WÓJTA – Adam Woropaj 
 L.P.

 

GŁOSY WAŻNE

 
 OKW NR 1W DUSZNIKACH  OKW NR 2WGRZEBIENISKU  OKW NR 3WPODRZEWIU  OKW NR 4W SĘDZINKU   RAZEM  %osób głos
1.  LICZBA GŁOSÓW NA  „TAK”  957 537 766 200 2460 87
2.  LICZBA GŁOSÓWNA „NIE”  174 64 97 35 370 13

 

R A Z E M

1131 601 863 235 2830 100

21.11. Wyniki głosowania w wyborach do Rady Gminy Duszniki >>>>

WYNIKI GŁOSOWANIA DO RADY GMINY DUSZNIKI 
  1. UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW GMINY DUSZNIKI W GŁOSOWANIU
 
  L.P.   OBWODY  LICZBA OSÓB UPRAWNIONYCH  LICZBA OSÓB GŁOSUJĄCYCH   LICZBA GŁOSÓWWAŻNYCH   %osób głos. 
1. OKW NR 1  W DUSZNIKACH 2250 1030 978 45,7
2. OKW NR 2 W GRZEBIENISKU 1676 147 139 8,7
3. OKW NR 3  W PODRZEWIU 1637

o3         444

o4         247

o5         215
444247215

27,1

15,0

13,1
4. OKW NR 4 W SĘDZINKU 747 240 235 32,1

R A Z E M

6310

-

-

-

   2. KANDYDACI NA RADNYCH DO RADY GMINY DUSZNIKI  OKW NR 1 W DUSZNIKACH Okręg Wyborczy nr 1 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆBańczaszek Sławomir- 189Bździel Krzysztof- 87Pustkowiak Grzegorz- 94 KWW "WYGRAJMY PRZYSZŁOŚĆ"Gierczyk Kazimiera- 252 KWW "WSPÓLNA SPRAWA"Martyniec Krystyna- 355Żwawiak Danuta- 230Skórnicki Gracjan- 442Królik Michał- 287 OKW NR 3 W PODRZEWIU Okręg Wyborczy nr 3 KWW "WSPÓLNA SPRAWA"Kijak Bogdan- 174Krawczyk Ryszard- 234 KWW "PRAWORZĄDNI"Dziamski Zbigniew Stanisław- 196 Okręg Wyborczy nr 4 KWW FORUM OBYWATELSKIESzczechowiak Tomasz Piotr- 127 KWW "WSPÓLNA SPRAWA"Pawlak Roman- 118 Okręg Wyborczy nr 5 KWW FORUM OBYWATELSKIEPaczkowska Alicja Maria- 96 KWW "WSPÓLNA SPRAWA"Beszterda Krystyna- 54 KWW "RÓWNOŚĆ"Jóźwiakowska Barbara Gabryjela- 62 OKW NR 2 W GRZEBIENISKU Okręg Wyborczy nr 7 KWW "WYGRAJMY PRZYSZŁOŚĆ"Majchrzak Marian- 75 KWW "WSPÓLNA SPRAWA"Zagórski Paweł- 64  

21.11. Skład Rady Gminy Duszniki w kadencji 2006 - 2010 >>>>

LISTA RADNYCH GMINY DUSZNIKIW KADENCJI 2006 – 2010 
Lp Nazwisko i imię radnego / radnej Nr okręgu Granice okręgu Bez głosowania W głosowaniu / l-ba głosów
1  SKÓRNICKI Gracjan  1 Duszniki, Zakrzewko   TAK/ 442
2  MARTYNIEC Krystyna    TAK/ 355
3  KRÓLIK Michał    TAK/ 287
4  GIERCZYK Kazimiera    TAK/ 252
5  KAŹMIEROWSKI Marian  2 Niewierz TAK  
6  KRAWCZYK Ryszard  3 Chełminko, Podrzewie   TAK/ 234
7  DZIAMSKI Zbigniew    TAK/ 196
8  SZCZECHOWIAK Tomasz  4 Sękowo   TAK/ 127
9 PACZKOWSKA Alicja 5 Młynkowo, Wilczyna   TAK/ 96
10  FLEISZEROWICZ Alina  6 Ceradz Dolny, Grzebienisko TAK  
11  KAŁEK Robert  TAK  
12 MAJCHRZAK Marian  7 Brzoza, Grodziszczko Wierzeja   TAK/ 75
13 ARASZKIEWICZ Jan  8 Kunowo, Mieściska, Sarbia TAK  
14 SIEMIENIAK Zdzisław  9 Sędzino, Wilkowo, Zalesie TAK  
15 PAWLAK Grzegorz  10 Sędziny TAK  

21.11. Wyniki głosowania do rady powiatu i sejmiku >>>>

19.10. Obwieszczenie GKW o powołaniu obwodowych komisji wyborczych >>>>

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Dusznikach
z dnia 19 października 2006 roku
Stosownie do art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 roku Nr 159, poz. 1547 tekst jednolity z późn.zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Dusznikach podaje do publicznej wiadomości skład Obwodowych Komisji Wyborczych:
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Dusznikach
1. Loba Ireneusz   Zam. Duszniki  zgłoszony przez KWW „Wygrajmy Przyszłość”
2. Jóźwiak Henryka   Zam. Duszniki  zgłoszona przez KWW „Wspólna Sprawa”
3. Obst Sylwia   Zam. Młynkowo  zgłoszona przez KWW „Równość”
4. Różańska Maria   Zam. Duszniki  zgłoszona przez KWW Forum Obywatelskie
5. Dziamska Ewa   Zam. Podrzewie  zgłoszona przez KWW „Praworządni”
6. Malinowski Piotr  Zam. Duszniki  zgłoszony przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7. Słotwińska Kazimiera  Zam. Duszniki  zgłoszona przez Wójta Gminy Duszniki
8. Kleszcz Karolina  Zam. Duszniki  zgłoszona przez KWW „Nasz Region”
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Grzebienisku
1. Stencel Katarzyna  Zam. Duszniki  zgłoszona przez KWW „Wygrajmy Przyszłość”
2. Liszkowski Marek  Zam. Duszniki  zgłoszony przez KWW „Wspólna Sprawa”
3. Miśko Mieczysław  Zam. Młynkowo   zgłoszony przez KWW „Równość”
4. Durczak Mariusz   Zam. Ceradz Dolny  zgłoszony przez KWW Forum Obywatelskie
5. Runowska Barbara  Zam. Podrzewie  zgłoszona przez KWW „Praworządni”
6. Królik Marek   Zam. Kunowo   zgłoszony przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7. Rackowiak Ryszard  Zam. Grzebienisko  zgłoszony przez Wójta Gminy Duszniki
8. Bańczaszek Zygmunt  Zam. Duszniki   zgłoszony przez KWW „Nasz Region”
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Podrzewiu
1. Drobnik Hanna   Zam. Niewierz   zgłoszona przez KWW „Wygrajmy Przyszłość”
2. Nawrot Anna   Zam. Duszniki  zgłoszona przez KWW „Wspólna Sprawa” 
3. Niebielska Paulina  Zam. Młynkowo   zgłoszona przez KWW „Równość”
4. Sołtysiak Tomasz  Zam. Duszniki   zgłoszony przez KWW Forum Obywatelskie
5. Świnka Sylwestra  Zam. Podrzewie  zgłoszona przez KWW „Praworządni” 
6. Bistuła Zygmunt   Zam. Podrzewie  zgłoszony przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7. Zaglaniczny Marian  Zam. Podrzewie   zgłoszony przez Wójta Gminy Duszniki
8. Bańczaszek Monika  Zam. Duszniki  zgłoszona przez KWW „Nasz Region”
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Sędzinku
1. Kleczewska Anna   Zam. Sędzinko   zgłoszona przez KWW „Wygrajmy Przyszłość”
2. Derda Małgorzata  Zam. Duszniki  zgłoszona przez KWW „Wspólna Sprawa”
3. Błaszyk Bogumiła  Zam. Młynkowo  zgłoszona przez KWW „Równość”
4. Bartos Katarzyna  Zam. Duszniki   zgłoszona przez KWW Forum Obywatelskie
5. Runowski Jakub   Zam. Podrzewie   zgłoszony przez KWW „Praworządni” 
6. Lemański Marek   Zam. Sędzinko  zgłoszony przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7. Banaś Danuta   Zam. Sędzinko  zgłoszona przez Wójta Gminy Duszniki
8. Miężał Jolanta   Zam. Niewierz  zgłoszona przez KWW „Nasz Region”

                     Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Dusznikach
                   /-/ Monika Stawik

19.10. Obwieszczenie GKW o nie przeprowadzaniu głosowania na radnych w wybranych okręgach >>>>

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Dusznikach
z dnia 19 października 2006 roku
Stosownie do art. 188 i art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 roku Nr 159, poz. 1547 tekst jednolity z późn.zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Dusznikach podaje do publicznej wiadomości, co następuje:
1. W okręgach wyborczych:
 
Nr 2  Niewierz
Nr 6  Ceradz Dolny, Grzebienisko
Nr 8  Mieściska, Kunowo, Sarbia
Nr 9  Sędzinko, Wilkowo, Zalesie
Nr 10  Sędziny
nie przeprowadza się głosowania w wyborach do Rady Gminy Duszniki w dniu 12 listopada 2006 roku, z uwagi na zgłoszenie liczby kandydatów równej liczbie radnych wybieranych w tych okręgach.
2. Zgodnie z art. 188 Ordynacji Wyborczej, za wybranych na radnych Gminna Komisja Wyborcza w Dusznikach uznaje zarejestrowanych kandydatów odpowiednio:
w okręgu Nr 2  Kaźmierowski Marian  lat 54  zam. Niewierz
w okręgu Nr 6  Fleiszerowicz Alina  lat 49  zam. Grzebienisko
                                       Kałek Robert   lat 35  zam. Ceradz Dolny
w okręgu Nr 8  Araszkiewicz Jan  lat 67  zam. Sarbia
w okręgu Nr 9  Siemieniak Zdzisław  lat 47  zam. Sędzinko
w okręgu Nr 10  Pawlak Grzegorz   lat 48  zam. Sędziny

           Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
            w Dusznikach
         /-/ Monika Stawik