Wybory samorządowe 2018

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

 

 OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Dusznikach
o odatkowym terminie zgłoszeń list kandydatów
na radnych do Rady Gminy Duszniki
w okręgu wyborczym nr 14

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

   Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów
na członków obwodowych komisji wyborczych
   Zgłoszenie kandydatów na członków OKW
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
   Zgłoszenie kandydatów na członków OKW
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
Uchwała z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie
spososbu zgłaszania kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów

 

 Zarządzenie Nr 38/18Wójta Gminy Dusznikiw sprawie wykazu miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach
samorządowych, zarządzonych na dzień 21 pażdizernika 2018 r.

Informacja do zarządzenia Nr 38/18

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dusznikach-terminy dyżurów

  Obiweszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
w Dusznikach -terminy dyżurów

Postanowienie Komisarza Wyborczego o zwołaniu posiedzenia

  Postanowienie Komisarza wyborczego w sprawie zwołania pierwszych
posiedzeń terytorialnych komisji wyborczychw wyborach organów
jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych
na dzień 21 października 2018 r.
 

Postanowienie Komisarza Wyborczego

 
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie 
powołania terytorialnych komisji wyborczych 
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego 
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

 

Komunikat KW w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych

   Komunikat KW w Poznań II o sposobie zgłaszania
kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 

Komunikat KW w Poznań II dot. głosowania korespondencyjnego

   Komunikat  o zamiarze głosowania
korespondencyjnego
   wzór zgłoszenia zamiaru głosowania
korespondencyjnego

Komunikat o zarejestrowanych komitetach

 

 Komunikat KW w Poznań II o komitetach
wyborczych utworzonych w związku z wyborami
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Obwieszczenie Starosty Szamotulskiego z dnia 27 sierpnia 2018

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r.

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie Wójta Gminy Duszniki o okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej

   Obwieszczenie Wójta Gminy Duszniki
   

Komunikaty Komisarza Wyborczego z dnia 14 sierpnia 2018 r.

  Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu II 
   Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na 31 grudnia 2017 r. w celu ustalenia limitu wydatków związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
   

Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Kalendarz wyborczy

https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/kalendarz-wyborczy

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1561