Wybory samorządowe 2014

Protokoły z wyborów, Gminnej Komisji Wyborczej w Dusznikach

  Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Duszniki
   Protokół z wyborów do Rady Gminy Duszniki
   Protokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania

Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składzie Komisji z uwzględnieniem pełnionych funkcji

   Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składzie Komisji z uwzględnieniem pełnionych funkcji

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Dusznikach z dnia 23 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Duszniki dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

  Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Dusznikach z dnia 23 października 2014r.  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Duszniki dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
   Załącznik do uchwały

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dusznikach, z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Duszniki w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentó

   Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dusznikach, z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Duszniki w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dusznikach, z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Duszniki w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistr


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dusznikach, z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Duszniki w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dusznikach, z dnia 23 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Duszniki bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5 (sołectwo Niewierz)

  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dusznikach, z dnia 23 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Duszniki bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5 (sołectwo Niewierz) 

Informacja dla wyborców

  Informacja dla wyborców

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dusznikach, z dnia 8.10. 2014, w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 5

  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dusznikach, z dnia 8.10. 2014, w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 5 

Komunikat Wójta Gminy Duszniki, z dnia 2. 10.2014 w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych


Komunikat Wójta Gminy Duszniki, z dnia 2. 10.2014 w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
   Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

Udostępnianie świetlic wiejskich w celu organizowania spotkań i debat wyborczych


Zarządzenie nr 47/14 Wójta Gminy Duszniki z dnia 8. 09 2014 w sprawie określenia stawki wynajmu sal wiejskich w Gminie Duszniki w celu organizowania spotkań i debat wyborczych
   Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Duszniki z dnia 25.01. 2011 w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Duszniki
   Wniosek o wynajęcie sali wiejskiej 
   Wykaz sołtysów

Obwieszczenie Wójta Gminy Duszniki z dnia 2. 10. 2014 r. w sprawie podziału Gminy Duszniki na obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

  Obwieszczenie Wójta Gminy Duszniki, z dnia 2. 10. 2014 r. w sprawie podziału Gminy Duszniki na obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej, z dnia 25.09.2014, w sprawie składu i terminów dyżurów komisji


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej, z dnia 25.09.2014, w sprawie składu i terminów dyżurów komisji

Informacja Wójta Gminy Duszniki z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

  Informacja Wójta Gminy Duszniki z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Duszniki z dnia 4 września 2014o okręgach wyborczych

  Obwieszczenie Wójta Gminy Duszniki  z dnia 4 września 2014 o okręgach wyborczych

Obwieszczenie Starosty Powiatu Szamotulskiego z dnia 1 września 2014 o okręgach wyborczych

  Obwieszczenie Starosty Powiatu Szamotulskiego z dnia 1 września 2014 o okręgach wyborczych

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 28 sierpnia 2014o podziale Województwa na okręgi wyborcze

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 28 sierpnia 2014 o podziale Województwa na okręgi wyborcze

Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatur do terytorialnych komisji wyborczych.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatur do terytorialnych komisji wyborczych.
   Wzór zgłoszenia do terytorialnej komisji wyborczej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 27 sierpnia 2014 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.


 Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 27 sierpnia 2014 o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.