Wybory parlamentarne 2011

Wybory parlamentarne 2011

Zarządzenie Nr 68/11 Wójta Gminy Duszniki z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Duszniki Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. - CZYTAJ >>>
INFORMACJA WÓJTA GMINY DUSZNIKI z dnia 25 sierpnia 2011 r. wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. - CZYTAJ >>>
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DUSZNIKI z dnia 8 września 2011r, w sprawie: informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego -  CZYTAJ 
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DUSZNIKI nr 78 z dnia 15 września 2011r, w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatycznej obsługi wyborów i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Duszniki, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r - CZYTAJ
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DUSZNIKI nr 79 z dnia 15 września 2011r, w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania  w wyborach do Sejmu i Senatu RP - CZYTAJ
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DUSZNIKI nr 80 z dnia 16 września 2011r, w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Duszniki - CZYTAJ
Obwieszczenie Komisji Wyborczej w Pile z dnia 10 września 2011r o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okregu wyborczym nr 38 - CZYTAJ
Obwieszczenie Komisji Wyborczej w Pile z dnia 10 września 2011r o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okregu wyborczym nr 89 - CZYTAJ
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DUSZNIKI z dnia 24 listopada 2011r, o okręgu wyborczym,  jego numerze i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz  wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Duszniki zarządzonych na dzień 15 stycznia 2011 r.- CZYTAJ