Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015r.

Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015r.

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE ZARZĄDZONE NA:

6 września 2015r.

Zarządzenie Wójta Gminy Duszniki nr 56/2015 w sprawie:

ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego:-CZYTAJ

Zarządzenie Wójta Gminy Duszniki nr 63/2016 w sprawie:

powołania składów obwodowych komisji do referendum w Gminie Duszniki w
referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku;-CZYTAJ

Zarządzenie Wójta Gminy Duszniki nr 64/2015 w sprawie:

ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatycznej obsługi referendum na
terenie Gminy Duszniki i operatorów informatycznej obsługi
obwodowych komisji ds. referendum w Gminie Duszniki w
referendum ogólnokrajowym ogłoszonym na dzień 6 września 2015r;-CZYTAJ