6 - Budowa Elektrowni Słonecznych "Niewierz I" i "Niewierz II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działce nr 29/3 o mocy do 2 MW obręb Niewierz, gmina Duszniki

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie