5 - Budowa farm fotowoltaicznych DUSZNIKI (5 x 1 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Duszniki, dz. nr ewid. 33/2

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie