12 - Budowa budynku inwentarskiego ? obory na działce o nr ewid. 110/4 w miejscowości Chełminko, gm. Duszniki wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie