Rozbudowa zakładu SANO Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o. o. zlokalizowanego w miejscowości Sękowo, gmina Duszniki, dz. nr 426, obręb Sękowo, woj. Wielkopolskie

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie