Eksploatacja odkrywkowa złoża kruszywa naturalnego Wysoczka SS na nieruchomości położonej w obrębie wsi Wysoczka, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 19 i 20 gmina Buk

Obwieszczenie - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Obwieszczenie