Budowa elektrowni słonecznej "Wilczyna" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 102/1 o mocy do 8 MW (obręb Wilczyna) w miejscowości Wilczyna, gmina Duszniki

 

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie