Budowa zewnetrznego zbiornika na płynne odchody zwierzęce na potrzeby istniejacego już gospodarstwa rolnego na działce o nr ewid. 747 obręb Duszniki, gmina Duszniki

Obwieszczenie - wyłożenie dokumentacji

  Obwieszczenie