Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Sędzinko gm. Duszniki, dz. nr ewid. 260 obręb Sędzinko

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

   Obwieszczenie