Budowa punktu skupu złomu i zbierania odpadów - skup surowców wtórnych w Sękowie na dz. nr ewid. 427/5 i 427/9 obręb Sękowo, gmina Duszniki

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie