Budowa farmy fotowoltaicznej "Sędzinko" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą techniczną i teleinformatyczną w tym przyłączem energetycznym i stacją transformatorową na dz. nr 250/3 obręb Sędzinko gmina Duszniki

Obwieszczenie - opinia Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie