Budowa dwóch elektrowni słonecznych "Duszniki I" i "Duszniki" II wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 31/2 i 33/1 o mocy do 2 MW (2x1MW) obręb Duszniki, w miejscowości Duszniki

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie