Budowa kurnika dla brojlerów o obsadzie 155,20 DJP w miejscowości Sędziny, gmina Duszniki na terenei nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 298/4 obręb Sędzinko

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie wszczęcie postępowania