Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 529/3 w miejscowości Sędzinko, Gmina Duszniki

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Wszczęcie postępowania