Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na chlewnię prosiąt na działce o nr ewid. 244 obręb Duszniki, Gmina Duszniki

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie- wszczęcie postępowania