Obwieszczenie - umorzenie postępowania

  Obwieszczenie - umorzenie postępowania
   

Protokół z konsultacji społecznych

  Protokół z konsultacji społecznych
   

Obwieszczenie - spotkanie z inwestorem|

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wnoszenie uwag i wniosków

   Obwieszczenie - wnoszenie uwag i wniosków
   

Obwieszczenie - opinia UMWW

  Obwieszczenie - opinia UMWW
   

Obwieszczenie - uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - nowy termin załatwienia sprawy II

   Obwieszczenie - nowy termin
   

Obwieszczenie - nowy termin załatwienia sprawy

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - uzgodnienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

   Obwieszczenie
   

Wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania