Budowa budynku inwentarskiego o maksymalnej obsadzie 161 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce nr ewid. 35 w miejscowości Chełminko, Gmina Duszniki.

 

Wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie