Budowa warchlakarni o obsadzie do 672,00 DJP zlokalizowanych w miejscowości Sedzinko, gm. Duszniki, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 294 obręb Sędzinko

Obwieszczenie - nowy termin załatwienia sprawy VI

   Obwieszczenie