PODSTAWY PRAWNE

Podstawy prawne

PODSTAWY PRAWNE
 
                                                               • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. 
• Uchwała Rady Gminy Duszniki XLII/281/13 z dnia 22 października 2013 r.