Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp