Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym na terenie działek o nr ewid. 206/24 i 275/2 w miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki

Obwieszczenie - decyzja

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie