Budowa linii nn 0,4 kV kablowej na terenie części działek o nr ewid. 383/8, 383/18, 383/19, 383/20, 383/21, 383/11 położonych w Dusznikach, gmina Duszniki.

Obwieszczenie - decyzja

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie