Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 27/8 w Wilczynie, gmina Duszniki

Wszczęcie

   Wszczęcie