Przebudowa pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy w Dusznikach na terenie działki o nr ewid. 880/4 w miejscowości Duszniki, gmina Duszniki

Obwieszczenie - Decyzja

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie