Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 206/24 i 275/2 w miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki

Obwieszczenie - Decyzja

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Wszczęcie postępowania