Budowa sieci kablowej SN 15 kV na części działki o nr ewid. 232 położonej w miejscowości Wierzeja, gmina Duszniki

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie