Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Sękowie

 

Wydanie decyzji

  Obwieszczenie - wydanie decyzji
   

Wyłożenie dokumentacji do publicznego wglądu

   Obwieszczenie
   

Wszczęcie postępowania

  Wszczęcie