Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sędzinko

 

Obwieszczenie - wydanie decyzji

   Obwieszczenie - wydanie decyzji
   

Wyłożenie dokumentacji do publicznego wglądu

  Obwieszczenie - wyłożenie dokumentacji
   

Wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie - wszczęcie