Budowa pompowni ścieków, rurociągu tłocznego, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Grzebienisku

 

Wydanie decyzji

  Wydanie decyzji

Obwieszczenie UMWW

  Obwieszczenie

Uzgodnienia ze Starostą, WZMiUW oraz z UMWW

  Uzgodnienia ze Starostą, WZMiUW oraz z UMWW 

Wszczęcie postępowania

  Wszczęcie postępowania