Rada Gminy

RADA GMINY DUSZNIKI

Ryszard Pacholak   Przewodniczący
Marzena Frąckowiak    Wiceprzewodnicząca  
Justyna Bachorz
Tomasz Ćwian
Andrzej Danielczak 
Paweł Henicz 
Jadwiga Klińska
Magdalena Klupś
Marek Liszkowski
Adam Nowak
Grzegorz Pawlak
Ireneusz Tylkowski
Wiesława Woźniak
Małgorzata Wrochna
Kamila Zimna