Rada Gminy

RADA GMINY DUSZNIKI

Ryszard Pacholak– Przewodniczący
Marek Liszkowski   – Wiceprzewodniczący
Bernadeta Augustyniak 
Justyna Bachorz
Tomasz Ćwian
Andrzej Danielczak 
Robert Kałek 
Marian Kaźmierowski 
Jadwiga Klińska
Wojciech Kukułka 
Grzegorz Mazurek 
Grzegorz Pawlak
Iwona Ratajczak 
Zdzisław Siemieniak
Ireneusz Tylkowski