Komisje Rady

Skład komisji stałych rady gminy Duszniki - kadencja 2014/2018

 

Komisja Rolnictwa i Budżetu

Przewodniczący

- Ireneusz Tylkowski

Członkowie:

- Justyna Bachorz

 

- Jadwiga Klińska

- Wojciech Kukułka

- Grzegorz Pawlak


Komisja Oświaty, Kultury,
 Kultury Fizycznej i Zdrowia

Przewodniczący

- Tomasz Ćwian

Członkowie:

- Bernadeta Augustyniak

 

- Andrzej Danielczak

- Robert Kałek

- Marian Kaźmierowski

- Grzegorz Mazurek
- Iwona Ratajczak


Komisja Ochrony Środowiska
i Porządku Publicznego

Przewodniczący

- Andrzej Danielczak

Członkowie:

- Marek Liszkowski

 

- Iwona Ratajczak

  - Zdzisław  Siemieniak
  - Ireneusz Tylkowski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

- Jadwiga Klińska

Członkowie:

- Bernadeta Augustyniak

 

- Wojciech Kukułka

 

- Grzegorz Mazurek

- Zdzisław Siemieniak