Projekty uchwał 2018

Projekty uchwał na sesję w dniu 23 stycznia 2018 r.

Projekty uchwał w sprawie:

a)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026 -TEKST

b)    zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 - TEKST

c)    emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - TEKST

d)   szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  i mieszkaniach chronionych - TEKST

e)    w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sędzinko - TEKST