Podstawy prawne działania, kompetencje

PODSTAWA PRAWNA

STATUT GMINY DUSZNIKI
   
(Uchwała Nr XXVII/179/16 Rady Gminy Duszniki  z dnia 23 sierpnia 2016 r. 
  Dz.Urz.Woj.2016.5225)