Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

 

1.

Bachorz Justyna

- CZYTAJ

 

2.

Ćwian Tomasz

- CZYTAJ

- KOREKTA

3.

Danielczak Andrzej

- CZYTAJ

 

4.

Frąckowiak Marzena

- CZYTAJ

- KOREKTA

5.

Henicz Paweł

- CZYTAJ

 

6.

Klińska Jadwiga

- CZYTAJ

 

7.

Klupś Magdalena

- CZYTAJ

 

8.

Liszkowski Marek

- CZYTAJ

 

9.

Nowak Adam

- CZYTAJ

 

10.

Pacholak Ryszard

- CZYTAJ

 

11.

Pawlak Grzegorz

- CZYTAJ

 

12.

Tylkowski Ireneusz

- CZYTAJ

 

13.

Woźniak Wiesława

- CZYTAJ

 

14.

Wrochna Małgorzata

- CZYTAJ

 

15.

Zimna Kamila

- CZYTAJ