Budżet 2020

Uchwała Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020; TREŚĆ, załącznik, uzasadnienie

Zmiany:

Zarządzenie Nr 11/20 z 24 stycznia 2020 r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych przekazanych w budżetu państwa w 2020 roku;   -CZYTAJ    Załączniki

Uchwała Nr XXIII/168/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 - TREŚĆ, ZAŁĄCZNIKI

Zarządzenie Nr 22/20 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 - TREŚĆ, Załączniki

Zarządzenie Nr 34/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019r.w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 - TREŚĆ , Załącznik      Uchwała Nr 11/486/2020 Kolegium Regonalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

Zarządzenie Nr 38/20 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w 2020 roku; -CZYTAJ  -Załączniki

Uchwała Nr XXIV/171/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 - TEKST, ZAŁĄCZNIKI (umieszczone na BIP 21.05.2020 r.)

Uchwała Nr XXV/175/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020- TEKST, ZAŁĄCZNIKI

Zarządzenie Nr 53/20 (z dnia 26.06.2020 r., umieszczone na BIP 1.07.2020 r.) w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w 2020 roku; -CZYTAJ - Załączniki UCHYLONE

Zarządzenie Nr 56/20 (z dnia 6.07.2020 r., umieszczone na BIP 21.07.2020 r.) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Duszniki na 2020 rok; -CZYTAJZałączniki UCHYLONE

Zarządzenie Nr 57/20 (z dnia 8.07.2020 r., umieszczone na BIP 24.07.2020 r.) w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 53/2020 Wójta Gminy Duszniki z dnia 26 czerwca 2020 r. oraz uchylenia Zarządzenia Nr 56/2020 Wójta Gminy Duszniki z dnia 6 lipca 2020 r.; -CZYTAJ

Zarządzenie Nr 62/20 ( z dnia 9.07.2020 r., umieszczone na BIP 24.07.2020 r.) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Duszniki na 2020 rok; -CZYTAJ- Załączniki

Uchwała Nr XXVIII/187/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 - TREŚĆ