Informacja o naborze

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
inspektora ds. obsługi sekretariatu
w Urzędzie Gminy Duszniki  - pobierz