Ogłoszenie o naborze na zastępstwo

  Ogłoszenie o naborze na zstępstwo
w związku z usprawiedliwioną
nieobecnością pracownika